Sokol Pisecna

Historie Sokol Písečná

Historie tělovýchovné jednoty v Písečné spadá do roku 1957. V následujícím roce již registrovaný volejbalový oddíl mužů dosahuje prvních úspěchů


Historické záznamy z kroniky.....

1964 - 1965

Je nutno se zmínit o úspěšně se rozvíjející činnosti s místní TJ Sokol. Již několik let se v Písečné hraje dobrá odbíjená a letošní umístění na 3.místě v okrese je velmi úspěšné. Již loňské zimy a letos opět bylo v Písečné obětavou prací mladých chlapců i školní mládeže vybudováno pěkné kluziště s vysokými dřevěnými mantinely na němž se v zimě denně prohání mládež na bruslích, starší chlapci hrají hokej. MNV ve spolupráci s jednotou Sokol počal na jaře 1965 s úpravou nového hřiště na odbíjenou a se stavbou zděné šatny a klubovny. Pozemek byl napřed zbaven drnu, pak provedeno odvodnění drenážemi, navezena na celou plochu škvára, zřízena kolem hráz a hlíny a na ní postaven plot. Bylo zde odpracováno několik tisíc hodin a vytvořeno dílo v hodnotě nejméně 60 000 Kčs.

historie4.jpg, 37kB historie3.jpg, 41kB


Volejbalové družstvo

historie1.jpg, 36kB historie2.jpg, 58kB

Stojící zleva:
Zámečník Josef, Pešek Jaroslav, Honskus Ladislav, Pecháček Jiří, Dostálek Vlastimil

Sedící zleva:
Doskočil (Dlouhoňovice), Nezkusil Josef, Vrba Josef (84), Šafář Oldřich

1985

Mládež vybírala v areálu koupaliště vstupné od přespolních a vybralo se asi 3000 Kčs. Kolem volejbalového hřiště vybudovali členové TJ Sokol nové vysoké oplocení. O pouti se konal na hřišti turnaj 6 mužstev o ceny (1. cena volejbalový míč)

1988

Vzestup ukázal oddíl kopané. Nejen ve sportovní činnosti, ale i v kulturní oblasti naší obce. V podzimních měsících pořádali fotbalisti pravidelné videotéky na Rubínku. Tato akce měla takový ohlas, že se zde sešli lidé nejen z Písečné, ale i z okolí. Oddíl kopané také zorganizoval v tělocvičně 25.prosince vánoční turnaj v sálové kopané osmi družstev.

1985

K 31.12. má TJ Sokol Písečná 98 členů. nadále pracují 3 oddíly ZRTV (žáci, žákyně a ženy). Oddíl odbíjené uspořádal pouťový turnaj pěti družstev, kde se sám umístil na 2.místě. Stále nejperspektivnější však zůstává oddíl kopané, který se podílel na pořádání pálení čarodějnic, zorganizoval turnaj v sálové kopané, zúčastnil se přátelského utkání v Křepicích na Moravě. Kromě toho se postarali o občerstvení u koupaliště, kde odpracovali asi 700 hodin, provedli sběr železa a v akci "Z" odpracovali 1000 hodin. V tomto roce proběhla také výměna průkazů.


KALENDÁŘ AKCÍ

Pálení čarodějnic
30.4.2024
18:00

Logo_Pardubicky_Kraj.jpg, 33kB